سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
 » هم اندیشی استادان

صفحه اصلي > همراه با نهاد > هم اندیشی استادان  

http://www.mums.ac.ir/shares/hamandishi/hamandishi/payamvelayat.jpgمقام معظم رهبری در دیدار نخبگان

علم را براى خدمت، براى معنويت، براى پيشرفت فضائل انسانى، بايد فرابگيريم. براى اين هدف كار كنيد،

و الّا اگر روشى كه علم‌آموزان و صاحبان علم در دنيا در اين دويست سيصد سال دنبال كردند، ما هم ته صف آنها بايستيم، راهى كه آنها رفتند، ما هم همان راه را برويم، اين كه هدفى نيست كه انسان از جان خودش براى آن مايه بگذارد. ما بايستى راه جديدى را باز كنيم.

 

تعریف:

هم اندیشی:جلسه ای است که در آن صاحبنظران ، استادان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی پیرامون موضوعی مشخص در حوزه مسائل ، نیازها یا معضلات اجتماعی ، علمی و آموزشی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی به بحث و گفتگو پرداخته و تلاش می کنند به راهکارهای علمی و عملیاتی در حوزه موضوع نشست دست یابند ، بگونه ای که راهکارهای بدست آمده برای مسئولان و برنامه ریزان نهادها ، دستگاهها و سازمانهای مرتبط با موضوع مفید بوده و گره گشای مسائل و معضلات آنان باشد.

تذکر اول

الف) دعوت از یک سخنران بیرون از دانشگاه و دعوت از استادان بر گوش فرادادن به سخنان او هم اندیشی محسوب نمی شود .

ب)  برگزاری کلاس ها ، جلسات تبلیغی ، تفاسیر قرآن ، بیان احکام ، موعظه و منبر ، هم اندیشی محسوب نمی شود .

ج)  هم اندیشی، پیش تأمل و پیش مطالعه و پژوهش همه و یا اکثر اهل نشست به مدت قابل توجهی قبل از نشست و بیان نظر یا سخنرانی کوتاه توسط یک یا دو نفر و اظهار نظر افراد حاضر درباره آن موضوع، جمع بندی و اصلاح نظرات و در نهایت نتیجه گیری از مباحث و راهکارهای ارائه شده می باشد.

تذکردوم

همانگونه که در تعریف هم اندیشی مستتر است موضوع این نشست ها ناظر به مسائل، نیازها و معضلات اجتماعی، علمی و آموزشی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است و با مباحث نظری، معرفتی و فلسفی و نظریه پردازی در حوزه دانشهای بنیادین، مرزی مشخص دارد. البته مرکز هم اندیشی در قالب دیگری از فعالیت های خود به مباحث نقد و نظریه پردازی نیز می پردازد که برگزاری کرسیهای سه گانه (نقد، مناظره علمی و نظریه پردازی)

 

هداف:

1-     زمینه سازی برای فعال تر شدن ظرفیت های دینی، فرهنگی و... اساتید در سطح دانشگاهها و کشور

2-     گسترش فرهنگ هم اندیشی ، مطالعه و پژوهش جمعی ـ مشارکتی و ارتباطات علمی ـ فرهنگی اساتید

3-     گسترش ارتباطات علمی ـ کارشناسی بدنه علمی کشور با مدیریت کلان کشور

4-     شناسایی افراد توانمند ، ایده ها و نظریات قابل طرح در کرسی های سه گانه و مقدمه سازی برای برگزاری کرسی ها

سیاستها:

1-     در جریان جلسات هم اندیشی باید تمامی ملزومات حقوقی، قانونی و معنوی آزاداندیشی رعایت گردد و استادان بدون ممانعت و دغدغه خاطر به طرح نظرات خود بپردازند.

2-     در جریان جلسات هم اندیشی، رعایت اخلاق، متد علمی و پرهیز از مناقشات غیراخلاقی و غیر علمی لازم است.

3-     مرکز هم اندیشی و دفاتر هم اندیشی خود نظریه پرداز نیستند بلکه وظیفه دارند با ایجاد فضایی دو سویه زمینه طرح و بحث نظرات و ایده های اساتید را مهیا بنمایند.

4-     موضوعات هم اندیشی دانشگاهها باید به تصویب مرکز هم اندیشی برسد.

گونه شناسینشستهای هم اندیشی

نشستها به تناسب موضوع نشست و ظرفیتها و ویژگی های هر دانشگاه و اساتید آن می تواند در یکی از سطوح و قالب های ذیل برگزار می شود :

الف) نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه

ب)  نشست هم اندیشی اساتید دانشگاههای استان

ج)  نشست هم اندیشی اساتید دانشگاههای منطقه

د)  نشست هم اندیشی اساتید دانشگاههای کشور

هـ) نشست هم اندیشی اساتید دانشگاههای جهان اسلام

 شرایط اعضای نشستها

اعضایشرکت کننده در نشستهای هم اندیشی عبارتند از:

5-1) کلیه اساتید دانشگاه / استان / منطقه محل برگزاری نشست که برای شرکت در نشست اعلام آمادگی و ثبت نام نموده یا دعوتنامه نشست برای آنها ارسال شده است .

5-2) یک یا دو نفر از صاحبنظران در حوزه موضوع نشست، با تأیید مرکز هم اندیشی

5-3) مسئولان اجرایی، علمی، نظارتی و یا قضائی مرتبط با موضوع نشست در سطح متناسب با سطح نشست (شهر / استان / کشور)

5-4) رئیس دفتر نهاد یا رئیس شورای استانی نهاد به عنوان رئیس نشست هم اندیشی

5-5) دبیر هم اندیشی دانشگاه / استان، به عنوان مجری و دبیر نشست

 

فهرست موضوعات پیشنهادی برای نشستهای هم اندیشی

 

موضوعات نشستهای هم اندیشی به تناسب نوع دانشگاه و تخصص اساتید آن دانشگاه در دو گروه عمومی و تخصصی ارایه می گردد.

گروه اول؛موضوعاتی هستند که در همه دانشگاهها و با شرکت استادان با تخصص های علمی (پزشکی، فنی مهندسی، علوم انسانی و ...) مختلف ، قابل ارائه و مباحثه بوده و می توان محصول علمی و راهکار عملیاتی از نشستهای مربوط به دست آورد.

گروه دوم؛یعنی موضوعات تخصصی با توجه به نوع تخصص اعضای شرکت کننده در نشست تعیین می گردند مثلاً برای دانشگاههای علوم پزشکی موضوعاتی همچون « شبیه سازی انسان » و... و برای دانشگاهی که همه رشته های تحصیلی و اساتید شاغل به فعالیت علمی و آموزش در آن، در حوزه فنی و مهندسی است موضوعاتی چون « راهکارهای تعامل بهتر و مؤثرتر دانشگاه و صنعت » ارائه خواهد شد .

تذکر:واضح است که موضوعات مذکور در این نظام نامه نمونه ای از موضوعاتی هستند که امروزه بیشتر در مجامع علمی مورد سئوال بوده و ارائه پاسخ های مناسب برای آنها ضرورت بیشتری دارد. بنابراین چنانچه موضوعات دیگری غیر از آنچه در این نظام نامه ذکر شده به نظر برسد و مسأله امروز کشور و جامعه دانشگاهی باشد، می تواند به این سئوالات و موضوعات اضافه شود.

 

 الگوی نشست های موفق

با آنکه نفس برگزاری نشست های هم اندیشی گامی مثبت و رو به جلو محسوب می شود اما برگزاری بهتر، مفیدتر نشست ها و کیفیت محتوا و خروجی این جلسات، ارزش این نشست ها را چند برابر می کند و در تثبیت جایگاه و نهادینه شدن فرهنگ هم اندیشی، هم در میان مسئولان کشوری و دانشگاهی و هم در میان اساتید تأثیر ویژه ای دارد.

از این رو مرکز هم اندیشی یکی از رویکردهای اصلی خود در دور جدید فعالیت ها را معیارمندسازی نشست های هم اندیشی قرار داده و تلاش دارد ضمن ارتقای کیفی نشست ها از تلاش های دبیران موفق و پرتلاش که محصولات بهتری از نشستها ارائه می دهند به طرق مختلف تقدیر نموده و به موازات آن نسبت به اصلاح نارسایی ها و ضعف های دفاتر یا دبیرانی که در برگزاری مطلوب و با کیفیت نشست ها از استاندارد لازم برخوردار نیستند اقدام نماید.

 

شاخص های کمی و کیفی

تعداد جلسات: تعدادنشست های هم اندیشی با توجه به شرایط و سطح علمی، میزان همکاری و استقبال اساتید ومسئولان و ... متغیر است با این حال در نظر گرفتن حداقلی برای این جلسات (یعنی 2جلسه در هر نیمسال تحصیلی) منطقی به نظر می رسد.

تذکر: بی تردید برگزاری جلسات بیشتر با حفظ کیفیت لازم امتیاز مثبت خواهد داشت.

تعداد اساتید شرکت کننده:بنابردلایل ذکر شده تعداد شرکت کنندگان هم باید از یک میزان مطلوب و معقولی برخوردارباشد:

تعداد اعضای هیئت علمی

حداقل تعداد برای نشست های

 با موضوع عمومی

حداقل تعداد برای نشست های با موضوع تخصصی

کمتر از 100 نفر

10 نفر

7 نفر

500 –100 نفر

20 – 10 نفر

15 – 7 نفر

بالاتر از 500 نفر

بیش از 20 نفر

بیش از 15 نفر

 

موضوع نشست:انتخابموضوع مناسب، کاربردی و به روز از اولویت های مرکز بوده و از آن دانشگاه مورد توجهمی باشد

حضور کارشناسان:استفادهاز حضور صاحبنظران مدعو خارج از دانشگاه و متخصص در موضوع مورد بحث در هر دانشگاهمی تواند بر کیفیت و غنای مباحث نشست ها بیفزاید.

  تذکر: استفاده از این صاحبنظران نباید به گونه ای باشد که فضای اظهارنظر و تحرک را ازاساتید شرکت کننده در جلسه سلب کند و به عبارتی نبایستی نشست به جلسه سخنرانی وپرسش و پاسخ تبدیل شود بلکه با تدبیر و برنامه ریزی دبیر هم اندیشی، استاد یااساتید مدعو خارج از دانشگاه باید همانند سایر شرکت کنندگان و البته در جایگاهکارشناس و مشاور در جلسه شرکت و ایفای نقش نمایند.

 

 

شرایطاعضای نشست ها

اعضای شرکت کننده در نشستهای هم اندیشی عبارتند از:

5-1) کلیه اساتید دانشگاه / استان / منطقه محل برگزاری نشست که برای شرکت در نشست اعلام آمادگی و ثبت نام نموده یا دعوتنامه نشست برای آنها ارسال شده است .

5-2) یک یا دو نفر از صاحبنظران در حوزه موضوع نشست، با تأیید مرکز هم اندیشی

5-3) مسئولان اجرایی، علمی، نظارتی و یا قضائی مرتبط با موضوع نشست در سطح متناسب با سطح نشست (شهر / استان / کشور)

5-4)رئیس دفتر نهاد یا رئیس شورای استانی نهاد به عنوان رئیس نشست هم اندیشی

5-5) دبیر هم اندیشی دانشگاه / استان، به عنوان مجری و دبیر نشست

 شورای عالی هم اندیشی دانشگاه

1- اعضاء:

1- رئیس دانشگاه

2- مسؤول نهاد رهبری دانشگاه

3- دبیر دفتر هم اندیشی دانشگاه

4- دو عضو فعال هم اندیشی

5- معاونین پژوهشی و فرهنگی دانشگاه (در صورت عدم دسترسی به معاونت فرهنگی معاونت دانشجویی جایگزین می گردد)

6- مسؤول بسیج اساتید دانشگاه (در صورت دم حضور ایشان، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی جایگزین می شود)

7- معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی

2- وظایف:

1- تعیین اولویت های موضوعی هم اندیشی در دانشگاه

2- فعال سازی دو سویه تبیین نیازها و موضوعات دانشگاهی (بین شورایعالی و شورای استان و جلسات هم اندیشی) جهت درج در دستور جلسات هم اندیشی

3- حمایت از توسعه کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه

4- انتقال نتایج پژوهش های انجام پذیرفته در سطح دانشگاه به مدیریت کلان استان و کشور

5- حمایت و پشتیبانی از برگزاری جلسات هم اندیشی

تبصره 1-ریاست شورا بر عهده مسؤول نهاد می باشد.

تبصره 2 –دفتر هم اندیشی دانشگاه دبیرخانه شورا و دبیر هم اندیشی دانشگاه دبیر شورای هم اندیشی است.

تبصره 3- با تصویب دو سوم اعضای شورای عالی مواد اساسنامه قابل اصلاح و تکمیل می باشد.

 » لینک ها
 » پیوندها
 
 » آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4026
 بازدید امروز : 78
 کل بازدید : 1242593
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0.54
عنوان:  انقلاب اسلامی، زمینه ها و ریشه های آن

نام پدید آور:  محمدرحیم عیوضی

مشخصات ناشر:  دفتر نشر معارف

موضوع:  انقلاب اسلامي

عنوان:  دانشگاهها و جنبش دانشجويي فلسطين

نام پدید آور:  مجيد صفاتاج

مشخصات ناشر:  دفتر نشر معارف

موضوع:  فرهنگ پايداري

عنوان:  حدیث پیمانه

نام پدید آور:  حجت الاسلام حمید پارسانیا

مشخصات ناشر:  دانشگاه معارف اسلامی

موضوع:  انقلاب اسلامي

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور استان مازندران میباشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع میباشد.