تفاوت قرآن و احادیث قدسی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور مازندران: تفاوت قرآن و احادیث قدسی

 

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور مازندران:

 

تفاوت قرآن و احادیث قدسی

 احاديث قدسى، رواياتى است كه به وسيله جبرئيل از سوى خدا بر پيامبر صلى الله عليه و آله فرود آمده است. فرق آنها با قرآن اين است كه:

1. قرآن معجزه و سند رسالت است؛ ولى احاديث قدسى چنين نيست.

2. قرآن تحريف ناپذير و قطعى است و به تواتر ثابت شده است؛ ولى امكان تحريف در احاديث قدسى وجود دارد.

3. قرآن وحى رسالى است و آن حضرت صلى الله عليه و آله مأمور به ابلاغ آن مى باشد؛ در حالى كه پيامبر صلى الله عليه و آله چنين وظيفه اى را در برابر احاديث قدسى ندارد.

4. مهمترين تفاوت قرآن و احاديث قدسى آن است كه در قرآن، معانى و الفاظ از سوى خداوند و معجزه است؛ اما در احاديث قدسى، معانى از سوى خداوند و الفاظ از پيامبر صلى الله عليه و آله است و معجزه نمى باشد.[1]

و بنا بر گفته برخى از صاحب نظران؛ احاديث قدسى اگرچه الفاظ و معانى آن از سوى خداوند مى باشد، اما به مانند نظم و نثر قرآن و همراه با تحدى نيست و تفاوت احاديث قدسى با احاديث نبوى اين است كه در احاديث قدسى مكالمه از سوى خداست اما در احاديث نبوى، الفاظ از سوى پيامبر صلى الله عليه و آله است و معانى، از نفس ملكوتى و الهام گرفته از سوى خداوند و به دور از هرگونه خطا و اشتباه مى باشد.[2]

پی نوشت ها

______________________

[1]. ر.ك: دائره المعارف تشيع، ج 6، حديث قدسى.

[2]. ر.ك: فرهنگ فقه، ج 3، ص 267 ؛ الرواشع السماويه، ميرداماد، ص 291.

 

کلمات کلیدی
Mr Asghari
تهیه کننده:

Mr Asghari