هک کردن

حکم هک کردن اکانت خصوصی کاربران شبکه های اجتماعی چیست؟

اگر کسی با استفاده از ابزارهای نرم افزاری اکانت یا صفحه خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی را هک کند حکم شرعی آن چیست؟

اگر کسی با استفاده از ابزارهای نرم افزاری اکانت یا صفحه خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی را هک کند حکم شرعی آن چیست؟

حضرت آیت الله خامنه ای: اگر خلاف قوانین و مقررات باشد، جایز نیست

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه بر خلاف قوانین حکومت اسلامی و مقررات مربوطه نباشد اشکالی ندارد و در این زمینه از مسئولین مربوطه سوال نمایید.

حضرت آیت الله نوری همدانی: اگر خلاف مقررات باشد اشکال دارد

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: چنانچه سایت های مشروع باشد جایز نیست

 

کلمات کلیدی
Mr Asghari
تهیه کننده:

Mr Asghari