مردمی که هنوز نگران این هستند که کنسرت چه میشود و نکند تو حجاب به ما سخت بگیرند. آیا میتوانند پذیرای مهدی فاطمه س باشند؟

مردمی که هنوز نگران این هستند که کنسرت چه میشود و نکند تو حجاب به ما سخت بگیرند. آیا میتوانند پذیرای مهدی فاطمه س باشند؟

« هیچوقت اینقدر برایم ملموس نبود علت تاخیر در ظهور... وقتی عموم مردم طاقت یک رئیس جمهور پاک را ندارند چطور امکان داره بتوانند طالب عدالت حضرت مهدی عج باشند.

ناجوانمردی یک حزب در آستانه انتخابات/ "بانیان وضع موجود" چگونه دشمن دموکراسی شدند؟
هوشیار باشیم (حجت الاسلام والمسلمین نامدار)

ناجوانمردی یک حزب در آستانه انتخابات/ "بانیان وضع موجود" چگونه دشمن دموکراسی شدند؟

"مشارکت حداکثری" دغدغه هر کشوری برای هر انتخاباتی است. مقوله‌ای که پس از رعایت قانون در برگزاری یک انتخابات، امتیازی بزرگ ارزیابی می‌شود و می‌تواند محسّنات بیشتری از مردمسالاری را به مردمان یک کشور تقدیم کند.